Nosioci prava

Da li ste Vi nosilac prava?

Nosilac prava je izvorni sticalac prava intelektualne svojine ili njegov pravni sledbenik, uključujući i profesionalna udruženja, odnosno organizacije za kolektivno ostvarivanje prava.

Roba kojom se povređuju prava intelektualne svojine

Roba kojom se povređuju prava intelektualne svojine je naročito:

 • piratski primerak autorskog dela ili predmeta srodnog prava, uključujući i računarske programe
 • roba sa krivotvorenim žigom
 • roba sa krivotvorenim dizajnom
 • roba kojom se povređuje patent ili mali patent
 • roba kojom se povređuje pravo na topografiju poluprovodničkog proizvoda;
 • roba koja je preva
 • shodno projektovana, napravljena, prilagođena ili je njena svrha da omogući izbegavanje, zaobilaženje ili uklanjanje tehnološke mere, uređaja ili njegovog sastavnog dela čija je svrha da spreči ili ograniči pojedine radnje u odnosu na predmet zaštite a koje nosilac prava nije odobrio

Piratski primerak autorskog dela ili predmeta srodnog prava, uključujući i računarske programe, jeste primerak zaštićenog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno roba koja sadrži zaštićeno autorsko delo ili predmet srodnog prava, koja je izrađena bez saglasnosti nosioca prava.

Roba sa krivotvorenim žigom jeste:

 • proizvod koji je bez ovlašćenja obeležen znakom koji je istovetan ili se suštinski ne razlikuje od žiga registrovanog u vezi sa istim ili sličnim proizvodom, uključujući i proizvod koji nije obeležen krivotvorenim žigom, a nalazi se u pakovanju obeleženim takvim žigom;
 • pakovanje, etiketa, nalepnica, uputstvo za upotrebu, garantni list ili drugi predmet koji sadrži znak identičan ili koji se suštinski ne razlikuje od žiga registrovanog u vezi sa istim ili sličnim proizvodom, bilo da su taj predmet i proizvod predstavljeni zajedno ili odvojeno;
 • robom sa krivotvorenim žigom, odnosno piratskim primerkom autorskog dela ili predmeta srodnog prava, u smislu ovog zakona, smatra se i kalup ili matrica
 • napravljena, odnosno prilagođena za izradu krivotvorenog žiga ili proizvoda koji nosi takav žig, odnosno koja se koristi za izradu primeraka autorskih dela ili predmeta srodnog prava;

Roba sa krivotvorenim dizajnom jeste proizvod izrađen bez ovlašćenja nosioca prava, koji sadrži dizajn istovetan sa dizajnom registrovanim za takav proizvod ili koji se suštinski ne razlikuje od registrovanog dizajna za isti ili sličan proizvod;

Roba kojom se povređuje patent jeste proizvod istovetan sa proizvodom koji je proizveden na osnovu patentiranog pronalaska, odnosno proizvod izrađen neposrednom primenom patentiranog procesa, koji je proizveden bez ovlašćenja nosioca prava.

Zabranjeni su: proizvodnja, držanje i promet robe, odnosno pružanje usluga, kojima se povređuju prava intelektualne svojine utvrđena zakonom ili međunarodnim ugovorom.

Organi  nadležni za sprovođenje prava intelektualne svojine

Republičko javno tužilaštvo, http://www.rjt.gov.rs/ci/

Sprovođenje prava intelektualne svojine u upravnom postupku

Sprovođenje prava intelektualne svojine u upravnom postupku uređeno je Zakonom o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine („Službeni glasnik RS“, br.46/06, 104/09-dr.zakon i 129/21)

 

Zahtev za sprovođenje aktivnosti i preduzimanje mera iz nadležnosti Sektora tržišne inspekcije

Razvijen je sistem koji pomaže nosiocima prava da podnesu onlajn zahtev za sprovođenje aktivnosti i preduzimanje mera iz nadležnosti Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine-Sektora tržišne inspekcije. Ovaj sistem obezbeđuje obrazac koji nosilac prava treba da popuni sa svim relevantnim informacijama, podacima i prilozima koji opravdavaju sumnju da postoji povreda prava intelektualne svojine, sa predlogom mere koja je u nadležnosti ovog organa u skladu sa Zakonom o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine.

Uputstvo za pristup obrascu za podnošenje zahteva možete pronaći ovde: https://ipr-enforcement.gov.rs/wp-content/uploads/2022/05/Uputstvo-za-koriscenje-AfA-modula-1.docx

Link za podnošenje zahteva: AfA