Nosioci prava

Prava intelektualne svojine jesu autorsko i srodna prava, žig, geografska oznaka porekla, dizajn, patent, mali patent, topografija poluprovodničkog proizvoda i dr. u skladu sa zakonima koji uređuju zaštiti prava intelektualne svojine-dostupni na linku :

https://www.zis.gov.rs/o-zavodu/dokumenta/zakoni-i-propisi/

Nosioci prava intelektualne svojine

Informišite se

Najčešća pitanja