Lažni mobilni telefoni

DA LI STE SPREMNI DA RIZIKUJETE SVOJ ŽIVOT ZBOG JEFTINOG TELEFONSKOG POZIVA?

KUPOVINOM KRIVOTVORENIH MOBILNIH TELEFONA I OPREME, UKLJUČUJUĆI KRIVOTVORENE PUNJAČE I BATERIJE, MOŽETE OZBILJNO UGROZITI SVOJE ZDRAVLJE

ŠTA SU KRIVOTVORENI MOBILNI TELEFONI I PRATEĆA OPREMA?

Verovatno ste čuli za krivotvorene luksuzne proizvode kao što su satovi, naočare za sunce, tašne i odeća. Ali, da li znate da se krivotvore i drugi potrošački proizvodi, kao što su mobilni telefoni i prateća oprema, kao što su punjači i baterije?

Za razliku od proizvođača originalnih mobilnih telefona, krivotvoritelji obično ne poštuju zdravstvene i bezbednosne propise. Zbog toga krivotvoreni mobilni telefonski uređaji mogu biti opasni po vaše zdravlje i bezbednost.

ZAŠTO TREBA IZBEGAVATI KUPOVINU KRIVOTVORENIH MOBILNIH TELEFONA I OPREME?

Prilikom kupovine novog mobilnog telefona ili opreme, možda nastojite da prođete što jeftinije, ali cena koju plaćate kupovinom krivotvorenog proizvoda na kraju može biti mnogo veća od cena originalnog proizvoda, ne samo finansijski, već i zbog rizika po vaše zdravlje i bezbednost.

Krivotvoreni mobilni telefoni i uređaji mogu se brzo pokvariti ili čak postati neupotrebljivi, jer se ne proizvode u skladu sa zdravstvenim i bezbednosnim standardima. Krivotvoreni mobilni telefoni i oprema se proizvode od jeftinih komponenti lošeg kvaliteta i mogu sadržati hemikalije koje su opasne po zdravlje i/ili lako zapaljive, i mogu izazvati električni udar i požar.

KAKO MOŽETE PREPOZNATI KRIVOTVORENE MOBILNE MOBILNE TELEFONE I OPREMU?

Krivotvorene mobilne telefone i opremu možete prepoznati ako upotrebite zdrav razum i proverite četiri važna pokazatelja:

MESTO

Ako se mobilni telefon ili prateća oprema prodaje na nekom alternativnom prodajnom mestu, na primer kod nekog uličnog prodavca ili na pijaci, preko Interneta ili na društvenim mrežama, postoji verovatnoća da je proizvod krivotvoren. Da biste bili sigurni da kupujete originalan proizvod, kupujte samo kod legalnog trgovca ili u legalnoj prodavnici.

CENA

Ako je cena mobilnog telefona ili opreme niža od njegove uobičajene tržišne cene, postoji verovatnoća da je proizvod krivotvoren. Drugim rečima, ako vam se čini da ste proizvod kupili po neverovatno povoljnoj ceni, verovatno se s pravom čudite.

Ako ne znate tržišnu cenu mobilnog telefona ili prateće opreme koju tražite, cenu uvek možete proveriti na Internetu na vab-sajtu proizvođača originalnog proizvoda pre nego što se odlučite na kupovinu.

KVALITET PROIZVODA

Kvalitet krivotvorenog mobilnog telefona i prateće opreme u poređenju sa originalnim proizvodima često je ispod standarda. Ako ste u mogućnosti da lično pregledate proizvod, proverite da li ima razlike u težini, gde se nalaze tasteri i baterija, veličinu ekrana i funkcije. Takođe proverite nalepnice za garanciju kvaliteta i holograme. Ako se ne podudaraju sa proizvodom koji možete kupiti kod legalnog trgovca, proizvod je verovatno krivotvoren.

Svi originalni mobilni telefoni imaju serijski broj preko kojeg se registruju na mrežu. Međunarodna identifikacija mobilne opreme (IMEI) može se upotrebiti da se proveri da li je uređaj originalan. Krivotvoreni mobilni telefoni nemaju IMEI broj ili imaju falsifikovan broj. Ako lično pregledate telefon, broj IMEI ćete naći na ambalaži proizvoda, ispod baterije telefona ili ga možete očitati pritiskom na #06# na telefonu. Uporedite ovaj broj sa brojem na ambalaži.

Ako telefon ne pregledate Vi lično, zamolite prodavca da Vam pokaže broj IMEI. Preko Interneta takođe možete proveriti da li je broj IMEI legalan, kao i sve informacije u vezi sa zemljom proizvodnje, proizvođačem i tipom modela.

AMBALAŽA

Da bi smanjili svoje troškove, krivotvoritelji često štede na ambalaži.

Krivotvoritelji pokušavaju da imitiraju ambalažu brenda i proizvoda koji kopiraju, ali je ona često veoma lošeg kvaliteta. Pažljivo pogledajte kvalitet štampanih slika na ambalaži. Takođe možete proveriti veb-sajtove legalnih trgovaca da proverite da li kod njih
možete naći takav isti proizvod upakovan na isti način. Ako ga kod njih nema, velika je verovatnoća da je proizvod koji želite da kupite krivotvoren.

Proizvođači krivotvorenih mobilnih telefona i prateće opreme često su lica koja ne govore srpski jezik, tako da oznake na ambalaži obično sadrže pravopisne greške. Uvek pažljivo proverite da li na ambalaži ima pravopisnih grešaka, naročito u sitno štampanom tekstu. Na kraju, treba pažljivo proveriti kvalitet same ambalaže. Ambalaža za krivotvorene mobilne telefone i prateću opremu često je lošeg kvaliteta, a s obzirom na to da se sklapa uglavnom ručno, lepak je nekvalitetan. To takođe može biti znak da je proizvod krivotvoren.

 

ŠTA MOŽETE URADITI AKO STE KUPILI MOBILNI TELEFON ILI OPREMU ZA KOJE SUMNJATE DA SU KRIVOTVORENI?

Možda ste kupili mobilni telefon ili prateću opremu verujući da je originalan. Međutim, ako kasnije ustanovite da je proizvod krivotvoren, obratite se proizvođaču originalnog proizvoda i/ili Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.

Informacije koje pružite će doprineti tome da sebe i druge zaštitite od daljeg krivotvorenja.

KOGA MOGU DA KONTAKTIM AKO MI JE POTREBNA POMOĆ?

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa krivotvorenim proizvodima, molimo Vas da kontaktirate:

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine
Sektor tržišne inspekcije
I-mejl: stop.falsifikati@must.gov.rs
Veb-sajt: www.must.gov.rs

Nadležni organi Republike Srbije razmenjuju informacije o opasnim proizvodima koji se nalaze na tržištu, neusaglašene i nebezbedne mobilne telefonske uređaje i prateću opremu koja bi mogla biti krivotvorena. Ova upozorenja unose se u sistem za brzo upozoravanje na opasne neprehrambene proizvode – „NEPRO“. Ona uključuju informacije o vrsti pronađenih proizvoda, rizicima koji su nastali i merama koje su preduzete na nacionalnom nivou da se spreči ili ograniči njihovo stavljanje na tržište.

Nedeljni izveštaji o upozorenjima dostupni su na veb-sajtu www.nepro.gov.rs

 

Ako ste uzeli u obzir sve gore navedene pokazatelje, ali i dalje niste sigurni da li je proizvod koji želite da kupite krivotvoren, možete kontaktirati proizvođača originalnog proizvoda ili potražiti informacije na njegovom veb-sajtu.

U svakom slučaju, nemojte da rizikujte!