Međunarodna saradnja

Razvojni projekti u oblasti sprovođenja prava intelektualne svojine

 

Količina i efekti falsifikovanja i piraterije su od takvog značaja da primoravaju vlade, preduzeća i potrošače na snažnu i održivu akciju. Efikasnija zaštita i sprovođenje prava intelektualne svojine je od ključnog značaja u ovom pogledu, kao i potreba da se izgradi podrška javnosti u borbi protiv falsifikovanja i piraterije.

 

Tvining projekat „Zaštita i sprovođenje prava intelektualne svojine u Srbiji“ finansiran od strane EU obezbeđuje dalje pravno usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa EU, obuke za relevantne institucije, kao i podizanje svesti javnosti o značaju prava intelektualne svojine za Republiku Srbiju.

 

Projekat sprovodi Danska kancelarija za patente i žigove, Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije. Projekat finansira Evropska unija sa budžetom od 1.500.000 evra i sprovodi se od 1. februara 2019. godine.